Розділи сайту
Державні закупівлі

 

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік  із змінами
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 34 ВМР, код-26235433
(найменування замовника,код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів(90512000-9 Послуги з перевезення сміття) 2240 7002,00 Сім тисяч дві грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 1167,00      
 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами(65110000-7 Розподіл води) 2272 17552,22 Сімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві грн. 22 коп. в т.ч.ПДВ- 2925,37      
37.00.1 Послуги каналізаційні(90400000-1 Послуги у сфері водовідведення) 2272 24803,78 Двадцять чотири тисячі вісімсот три грн. 78 коп. в т.ч.ПДВ- 4133,96      
35.11.1  Енергія електрична (09310000-5 Електрична енергія) 2273 98673,00 Дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 16445,50      
61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень(64211000-8 Послуги громадського телефонного звязку) 2240 2937,00 Дві тисячі дев'ятсот тридцять сім грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 489,50      
17.23.1 Вироби канцелярські,паперові( 22458000-5 Друкована продукція на замовлення )(класні журнали) 2210 1892,00 Одна тисячa вісімсот дев'яносто дві грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 315,33      
58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції,інші(79800000-2 Друкарські та супутні послуги) ( документи про освіту) 2240,2210 2935,00 Дві тисячі дев'ятсот тридцять п'ять грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 489,17      
14.19.2 Одяг дитячий,одяг інший та аксесуари одягу інші,з текстильного полотна,крім трикотажних(18410000-6 Спеціальний одяг) (шкільна,спортформа) 2210 1980,00 Одна тисячa дев'ятсот вісімдесят грн. 0 коп. без ПДВ 330,00      
91.01.1 Послуги бібліотек і архівів(92512000-3 Послуги архівів) 2240 1580,00 Одна тисячa п'ятсот вісімдесят грн. 0 коп. без ПДВ        
71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(71632000-7 Послуги з технічних випробувань (повірка,атестація) 2240 6500,00 Шість тисяч п'ятсот грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 1083,33      
Поточний ремонт будівель (45400000-1 Завершальні будівельні роботи) 2240 26000,00 Двадцять шість тисяч грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 4333,33      
58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях(48443000-5 Пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку) 2240 6119,00 Шість тисяч сто дев'ятнадцять грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 1019,83      
22.29.2-Вироби пластмасові інші,н.в.і.у.(30192000-1 Офісне приладдя) (приладдя канцелярське - ручки,олівці,фломастери тощо) 2210 3916,00 Три тисячі дев'ятсот шістнадцять грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 652,67      
91.03.1 Послуги, пов'язані з історичними місцями та будівлями й подібними туристично привабливими об'єктами (92521000-9 Послуги музеїв)(екскурсії) 2240 12250,00 Дванадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 2041,67      
21.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція) 2220 385,00 Триста вісімдесят п'ять грн. 0 коп. в т.ч.ПДВ- 64,17      
85.60.1 Послуги освітянські допоміжні (80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації) 2282 350,00 Триста п'ятдесят грн. 0 коп. без ПДВ 58,33      
Капітальний ремонт будівель (45000000-7 Будівельні роботи) 3132   Нуль грн. 0 коп. в т.ч. ПДВ 0,00      
31.09.1 Меблі,інші(39160000-1 Шкільні меблі) 2210 55398,00 Пятдесят пять тисяч триста девяносто вісім грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 9233,00      
64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у( 66110000-4 Банківські послуги) 2240 4192,00 Чотири тисячі сто девяносто дві грн. 00 коп. без ПДВ        
02.40.1 Послуги, пов'язані з лісівництвом (77200000-2 Послуги у сфері лісівництва)(видалення сухостою) 2240 2057,00 Дві тисячі п'ятдесят сім грн. 0 коп. в т.ч. ПДВ 342,83      
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (22212000-9 Періодичні видання) 2210 476,00 Чотириста сімдесят шість грн. 0 коп. в т.ч. ПДВ 79,33      
95.11.1 Ремонтування компютерів і периферійного устаткування (50323000-5 Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв-заправка катриджів) 2240 620,00 Шістсот двадцять грн. 0 коп. в т.ч. ПДВ 103,33      
49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами ( 60161000-4 Послуги з перевезення пакунків) Підвіз підручників 2240 6373 Шість тисяч триста сімдесят три грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 1062,17      
58.11.1 Книжки друковані (22111000-1 Шкільні підручники) 3110 27101 Двадцять сім тисяч сто одна грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 4516,83      
                 
                 
                 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від__________№_______            
                 
Голова комітету з конкурсних торгів      _______________________В.П.Крамар            
                                                                                   (підпис)          (ініціали та прізвище)            
МП                

 


 

Річний план закупівель на  2016 рік

  Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 34 ВМР, 26235433

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання  пари та гарячої води

(35.30.12-00.00 постачання пари та гарячої води трубопроводами)

 

 

2271

1307442,00 грн.

(Один мільйон триста сім тисяч чотириста сорок дві грн.. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-217907,00 грн. (Двісті сімнадцять тисяч дев'ятсот сім грн.. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

 

грудень 2015 року

 

56.29.2 Послуги їдалень

(56.29.20-00.00 послуги їдалень)

 

2230

372102,60 грн.

(Триста сімдесят дві тисячі сто дві грн.  60 коп.) без ПДВ

Запит цінових пропозицій

грудень 2015 року

 

                       Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ______2015__р._ № ___ .              

                       Голова комітету з конкурсних торгів    ___________________________ В.П.Крамар   

                                                                    (підпис)          (ініціали та прізвище)

       МП

                        Секретар комітету з конкурсних торгів   ___________________І.В.Мартинюк

      (підпис)          (ініціали та прізвище)


Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік з змінами
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 34 ВМР, код-26235433
(найменування замовника,код за ЄДРПОУ)
 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

 

 

 

4

5

6

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів(38.11.69-00.00)

2240

2252,00

Дві тисячі двісті пятдесят дві грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

375,33

 

 

 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (81.29.11-00.00)

2240

1320,00

Одна тисяча триста двадцять грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

220,00

 

 

 

 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (36.00.20-00.00)

2272

8806,70

Вісім тисяч вісімсот шість грн. 70 коп.

в т.ч.ПДВ-

1467,78

 

 

 

37.00.1 Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00)

2272

25469,30

Двадцять пять тисяч чотириста шістдесят девять грн. 30 коп.

в т.ч.ПДВ-

4244,88

 

 

 

35.11.1  Енергія електрична (35.11.10-00.00)

2273

94710,00

Девяносто чотири тисячі сімсот десять грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

15785,00

 

 

 

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00)

2240

2298,00

Дві тисячі двісті девяносто вісім грн. 00 коп.

в т.ч.ПДВ-

383,00

 

 

 

17.23.1 Вироби канцелярські,паперові(17.23.13-13.00) ( класні журнали,подарунки першокласникам)

2210

8769,00