Розділи сайта
Незалежність профспілок
Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні й не підконтрольні. Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин із роботодавцями та їх об'єднаннями (ст. 13 Закону про профспілки).
Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, роботодавців, об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань (ст. 12 Закону про профспілки).
Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.
 
ЧЛЕНСТВО У ПРОФСПІЛЦІ
Членами профспілки можуть бути особи, які:
  • працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності й видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю;
  • навчаються в навчальному закладі;
  • звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють.
Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити.
Підставою для вступу до профспілки є заява працівника, подана до первинної організації профспілки. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня (ч.6 ст.7 Закону України «Про профспілки. їх права та гарантії діяльності»).