Розділи сайта
Гарантії профспілкової діяльності
Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їхніх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників
(ч. З ст. 13 Закону про профспілки).
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємств, надається додаткова відпустка тривалістю до шести календарних днів зі збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця
(ч. 7 ст. 41 Закону про профспілки).
Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їхніх повноважень. Умовами колективного договору може бути передбачено надання членам виборних профспілкових органів вільного часу (1-2 год. на тиждень) для виконання обов'язків в інтересах колективу зі збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця.
Основним нормативним документом, який регулює діяльність будь-якої профспілки, є її статут.