Розділи сайта
Для чого працівнику потрібна профспілка
ПРОФСПІЛКА - НАДІЙНА ОПОРА Й РЕАЛЬНА
СИЛА, ЯКА ЗДАТНА ЗАХИСТИТИ
Вступаючи до профспілки, працівник повинен розуміти, що він добровільно стає членом організації, яка представлятиме й відстоюватиме його трудові, соціальні-економічні права та інтереси в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян. Працівнику, який у процесі роботи віддає свої знання, вміння, професійні здібності, свою робочу силу, потрібен захист його законних прав і інтересів, оскільки самостійно їх відстояти важко.
Саме профспілка може впевнено запропонувати працівникові свій захист і підтримку. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй законодавством надані широкі повноваження, зокрема щодо громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та ініціювання притягнення роботодавця-порушника до відповідальності.
Тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією, її виборним органом своїх прав та інтересів із питань:
♦ оплати праці, гарантій і компенсацій;
♦ зайнятості, професійної підготовки й підвищення кваліфікації;
♦ режиму робочого часу й відпочинку;
♦ забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;
♦ соціального захисту й охорони здоров'я.
♦ представництво його професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
♦ представництво і захист його індивідуальних прав та інтересів при реалізації конституційного права на звернення за захистом до судових органів, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і міжнародних судових установ;
♦ представництво його інтересів у взаємовідносинах із роботодавцем на основі колективного договору установи та відповідно до законодавства;
♦ захист і солідарну підтримку спілчан та профспілкової організації.
Лише член профспілки має право на:
•отримання в профспілкових органах безкоштовної кваліфікованої юридичної консультативної допомоги;
•захист своїх прав та інтересів у суді за підтримки юристапрофспілки;
•захист та підтримку профспілкового комітету у випадку розірвання з ним трудового договору з ініціативи роботодавця;
•проведення незалежної експертизи умов його праці профспілковим органом;
•захист житлових прав профспілковим комітетом;
•благодійну грошову допомогу від профкому й підтримку в надзвичайних ситуаціях, заохочення профактиву;
•звернення у разі загрози його життю або здоров'ю на виробництві із заявою до профспілкового комітету щодо ініціювання ним негайного припинення небезпечних робіт;
•отримання безоплатної консультативної допомоги довірених лікарів профспілок на громадських засадах із питань тимчасової або постійної втрати працездатності та встановлення інвалідності;
•забезпечення путівкою, придбаною за рахунок коштів профспілкового бюджету на лікування, оздоровлення та відпочинок (у тому числі й на членів сім'ї);
•безоплатне та на пільгових умовах користування послугами палаців і будинків культури, підліткових клубів, дитячих спортивних шкіл та оздоровчих секцій, підпорядкованих профспілкам.